Péče o VKP Louky pod Vladařem 2013

Záměr byl realizován v průběhu roku 2013. Tento časový úsek byl vybrán jako nejpřijatelnější varianta, a to z důvodu plošného rozsahu zásahu. Dalším důvodem je další péče po prvotním zásahu (výřezu keřového patra) formou kosení tak, aby nedošlo k rychlému spontánnímu zarůstání ošetřených ploch. V uplynulých letech došlo v lokalitě k několika zásahům spočívajících ve výřezu keřového patra a kosení lučního porostu. Tyto zásahy však byly realizovány územně mimo tento projekt, tj. tento projekt na předešlé zásahy pouze navazuje.

Práce byly prováděny částečně vlastními silami (výřez 4,0908 ha) a částečně dodavatelsky (sekání 2,8395 ha). Součástí projektu bylo dále zakoupení multifunkčního malotraktoru, který slouží pro odvoz posečené hmoty, kdy na většinu ploch není vhodný pojezd těžší techniky (traktor, vyvážecí souprava).

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje