Záchranný transfer mravenců Formica rufa v Novém Sedle

Na základě objednávky Města Nové Sedlo jsme 18.4.2015 realizovali záchranný transfer mravenců (Formica rufa) z důvodu výstavby multifunkčního hřiště u základní školy.

Na lokalitě transferu se nacházela plocha sloužící jako zeleň k nedaleké základní škole, jejímž vlastníkem je město Nové Sedlo. Mraveniště bylo umístěno při patě pařezu pokáceného stromu. Potravní cesty hnízda poměrně vzdálené, ale pravidelné. Transfer byl odůvodněn stavbou multifunkčního hřiště.

 

Problematika stěhování hnízd lesních mravenců (taxonomicky řazených do podrodu Formica) je však složitá a úspěšnost každého stěhování je velmi nejistá. Vyšší úspěšnost stěhování je podmíněna celou řadou faktorů, z nich nejzákladnější jsou:

 

 1. správná determinace druhu;
 2. správné vyhodnocení situace na místě (důležitým momentem je, zda problematické hnízdo není součástí tzv. polykalické či polydomní kolonie – tedy vícehnízdního komplexu);
 3. nalezení vhodného náhradního stanoviště (podobné původnímu stanovišti, ve správné vzdálenosti, odpovídající požadavkům stěhovaného druhu a bez výrazné konkurence jiných agresivních druhů mravenců, nesmí zde docházet k jiným konfliktům se zájmy člověka, atd.);
 4. správné načasování a rozfázování stěhování (ne vždy proběhne najednou), včetně volby vhodných následných ochranných opatření (např. dočasné krytování, přikrmování);
 5. zajištění zkušeného realizačního týmu; 

 

Popis náhradního biotopu:

 

Náhradní biotop byl vybrán ve vzdálenosti cca 130 m od samotného hnízda, na hrázi rybníka v blízkosti živných stromů lípy a javoru na dostatečně osluněném stanovišti.

 

Popis provedených prací

 

 • Terénní šetření, zpracování dokumentace, determinace druhu.
 • Výběr nové lokality a rámcový myrmekologický průzkum na ní.
 • Příprava a samotný transfer mraveniště.
 • Kontrola a dodatečný odběr populace.
 • Doprava osob a převáženého hnízdního materiálu.
 • Kontrola stavu přestěhovaného hnízda na jaře a základní péče o něj.

 

 

Zhodnocení úspěšnosti transferu a jeho náročnosti:

 

I přes nepříznivé teplotní podmínky v době transferu (teplota vzduchu cca 5 oC) a náročnost transferu způsobená umístěním části hnízda a plodu pod kořeny pařezu byl transfer úspěšný.

 

Kontrola vitality a přikrmování proběhlo ve dnech:

19. 4. 2015

20. 4. 2015

5. 5. 2015

22. 5. 2015

3. 6. 2015

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje