Slavnost všech Svatých ve Skokách

Slavnost Všech Svatých ve Skokách se konala dne 1.11.2015 v kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách.

Tradiční podzimní pouť k Panně Marii, Královně všech svatých se zvláštní prosbou za naše zemřelé. Po mši svaté následovalo procesí na místní hřbitov a pobožnost za všechny věrné zesnulé. Celebroval rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje