Vydali jsme knihu Květena Žluticka — možnost objednání

K dostání je nyní nová kniha o květeně Žluticka autorů Václava Lupínka a Jana Boreckého, kterou vydalo naše sdružení za finanční podpory Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Kapesní průvodce je určen všem, kteří se chtějí dozvědět něco o vzácných, ale i běžných druzích rostlin rostoucích nejenom Žluticku, ale i na jiných místech v České republice. Představuje 89 druhů cévnatých rostlin, které turista nebo návštěvník tohoto regionu může na svých toulkách potkat, dotknout se jich, přivonět k nim, nebo jenom obdivovat jejich krásu. Průvodce si neklade za cíl být vyčerpávajícím katalogem druhů nebo dokonce odbornou botanickou knihou. Struktura průvodce je členěna do skupin podle barvy květů a v každé této skupině jsou rostliny řazeny podle doby květu od nejčasněji kvetoucí až po pozdně kvetoucí druhy. Důraz byl kladen také na podobnosti s ostatními druhy.
 
 
 
Rozměr publikace 105 x 210 mm
 
Obálka: (4 str. + 5 mm hřbet, 250 g MK, 4/0, laminace 1/0 lesk)
 
Vnitřní listy (112 stran, 115 g MK, 4/4)
 
 
Možnost objednání na našem e-shopu za zvýhodněnou cenu

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje