Lýkovec jedovatý — Daphne mezereum L.

Vrabečnicovité – Thymelaeaceae

Popis: Až 100 cm vysoký keř, s bohatě větvenými mělce kořenujícími kořeny. Mladé větve plstnaté a chlupaté, postupem času olysávají. Pupeny špičaté, kryté vejčitými zelenými a později hnědočervenými šupinami. Podlouhle obvejčité až kopinaté listy se vyvíjí až po květech. Zpravidla nahlučené v horní polovině větévky. Květy v postranních svazečcích v paždích odpadlých loňských listů, silně vonné, fialové až fialově růžové. Plod dužnatá, jasně červená peckovice.

Doba květu: únor až duben

Léčivka: ne

Látky: Celá rostlina je jedovatá. Obsahuje toxické diterpenoidní alkoholydafnetoxin, mezerein. Tyto jedovaté sloučeniny se kumulují především v plodech. Smrtelná dávka pro dospělého člověka je 10 plodů.

Ochrana: Lýkovec jedovatý je zařazen z hlediska ohrožení mezi druhy vyžadující další pozornost (C4).

Celkové rozšíření: v ČR roztroušeně

Rozšíření na Karlovarsku: vzácnější, např. Chlumská Hora, v okolí Javorné, Bečova

Biotop: Stinné až pohostinné listnaté a smíšené lesy, květnaté bučiny, lesní prameniště a suťové lesy. Na humózních a vlhkých půdách. Záměny: v ČR možná záměna s lýkovcem vonným (Daphne ed cneorum)

Zajímavost: Z plodů se získávalo červené barvivo sloužící jako malířská barva.

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje