Dalovické lípy

Dvě mohutné a esteticky zajímavé lípy rostou v zámeckém parku v Dalovicích, cca 50 m jihozápadně od známého Körnerova dubu. Dalovické lípy byly prohlášeny za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 21.07.2006.

Pozorný návštěvník zámeckého parku zjistí, že v řadě za sebou rostou lípy tři, kdy pouze obě krajní lípy jsou chráněny statutem památného stromu. Lípa uprostřed, již v době vyhlášení, trpěla výraznou hnilobou kmene, která se navenek projevuje velkou otevřenou centrální dutinou. Z důvodu nulové perspektivy lípy do budoucna, byla tato lípa posouzena jako nevhodná pro vyhlášení za památný strom.

Hořejší lípa má kmen ve výšce cca 3 m větvený do čtyř kosterních větví, které tvoří kompaktní a štíhlou korunu. Spodní lípa má nasazenou korunu v cca 2,5 m, kmen má rovný s výraznými kořenovými náběhy, který postupně přechází ve dvě výrazné kosterní větve. Spodní větve jsou hákovitě zahnuté. V roce 2007 měly obě lípy velké množství suchých větví v koruně, které byly řezem odstraněny. Spodní koruny byla v minulosti nevhodně stažena pevnou kovovou vazbou, která byla zarostlá do kosterních větví. Pevná vazba byla při ošetření nahrazena vazbou pružnou.

 

Parametry lip dle vyhlašovací dokumentace:

Obvod kmene 471 a 392 cm.

 

Parametry lip podle (Lupínek, 2006):

Obvod kmene 471 a 392 cm, výška 20 m.

 

Parametry lip podle (Michálek, 2014):

Obvod kmene 461 a 385 cm, výška 26 a 28 m.

 

 

 

Použitá literatura:

LUPÍNEK, Václav. ZO ČSOP ALTER MELES. Inventarizace památných stromů v územní působnosti Magistrátu města Karlovy Vary. Žlutice, 2006, 136 s.

MICHÁLEK, Jaroslav. Památné stromy Karlovarského kraje. Vyd. 2., (aktualiz. a rozš.). Karlovy Vary: Karlovarský kraj, 2014, 93 s. ISBN 978-80-88017-10-3.

Rozhodnutí o vyhlášení za památné stromy. In: . Karlovy Vary 21.07.2006: Magistrát města Karlovy Vary, 2006.

 

 

Dalovické lípy, rok 2010

Dalovické lípy 2010

Horní Dalovická lípa, rok 2007

Horní Dalovická lípa, rok 2010

Dolní Dalovická lípa, rok 2007

Dolní Dalovická lípa, rok 2010

Dalovické lípy, zarostlá pevná vazba, stav v roce 2007
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje