Kozlov – sousoší Nejsvětější Trojice

Sousoší od neznámého autora pocházející pravděpodobně z roku 1772 stávalo na okraji schodiště vedoucího ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově (německy Kosslau) na mírném návrší v západní části osady.

Sousoší Nejsvětější trojice stálo vlevo při pohledu ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie společně se sochou sv. Mořice, pravděpodobně z téhož roku, která byla umístěna vpravo před schodištěm. Obě sochy tak tvořili pohledově velmi pěkný prvek kamenných schodů před kostelem.

Sousoší Nejsvětější Trojice bylo provedeno formou tzv. Božího trůnu - sedící Bůh Otec drží před sebou kříž s ukřižovaným Ježíšem, u nohou má holubici symbolizující Ducha Svatého (Kruliš, 2015). Velmi často se tato ikonografie označuje pojmem „Gnadenstuhl“, která byla v období baroka velmi používána. Sousoší zobrazovalo Boha Otce sedícího na trůnu, který je nesen oblaky, bosí a s vysokou korunou na hlavě držící oběma rukama jednoduchý kříž s ukřižovaným Kristem a nápisem INRI. Dodnes se v rámci zachovala datace roku vzniku sousoší (1772) s nečitelným textem.

Ještě v průběhu druhé světové války bylo sousoší na svém místě, poté neznámo kdy, pravděpodobně v 50. nebo 60. letech 20. století, byla socha přemístěna. Předpokládá se, že sousoší Nejsvětější Trojice dnes umístěné v lapidáriu žlutického muzea pochází právě z Kozlova. K tomuto tvrzení však nelze doložit žádný relevantní písemný záznam. Při prohlídce originálů fotografií z roku 1932 a sousoší umístěné ve žlutickém muzeu nacházím drobné rozdíly, které mě vedou k domněnce, že nemusí jít o sousoší z Kozlova. Je také zvláštní, že by do lapidária společně nebyla umístěna také vedle stojící socha sv. Mořice. Například (Vyčichlo, úst. informace, web) je přesvědčen o opaku.

 

 

 

Použitá literatura:

KRULIŠ, Jan. Dějiny Kozlova. 1. Kozlov: spolek Kostel Kozlov z.s., 2015. ISBN 978-80-260-8154-8.

TRÄGER, Gertrud. Denkmäler im Egerland Kreis Luditz. 1. Eichsttät: Bönner & Daentler KG, 1993, 103 s.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje