Kozlov – socha sv. Mořice

Socha od neznámého autora pocházející pravděpodobně z roku 1772, stávala na okraji schodiště vedoucího ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově (německy Kosslau) na mírném návrší v západní části osady.

Socha stála vpravo při pohledu ke kostelu společně se sousoším Nejsvětější trojice, pravděpodobně z téhož roku, které bylo umístěno vpravo před schodištěm. Obě sochy tak tvořili pohledově velmi pěkný prvek kamenných schodů před kostelem.

Socha sv. Mořice byla vyrobena z pískovce, světec je oblečen do pláště, který je v přední části vyhrnut a odhaluje obě bosé nohy. Umístěn byl na nízké hranolové podestě, kterou nesl hranolový pískovcový sokl.

Svatý Mořic je patronem vojáků, obchodníků, umývačů, barvířů, tkalců, kloboučníků, malířů skla, zbrojířů, nožířů, soukeníků, koní a vinných keřů. Pomocník proti dně, nemocem uší a posedlosti.

Ještě v průběhu druhé světové války byla socha na svém místě, poté neznámo kdy, pravděpodobně v 50. nebo 60. letech 20. století, byla socha přemístěna, zničena nebo odcizena. Její osud není znám.

 

 

 

Použitá literatura:

KRULIŠ, Jan. Dějiny Kozlova. 1. Kozlov: spolek Kostel Kozlov z.s., 2015. ISBN 978-80-260-8154-8.

TRÄGER, Gertrud. Denkmäler im Egerland Kreis Luditz. 1. Eichsttät: Bönner & Daentler KG, 1993, 103 s.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje