Záchranný transfer mravence travního (Formica pratensis) v Ostrově

Záchranný transfer Formica pratensis (mravenec travní) byl proveden v červnu 2013 na základě objednávky Městského úřadu Ostrov, odboru životního prostředí. Transfer byl nutný především z toho důvodu, že hnízdo mravenců se nacházelo v zahrádkářské kolonii a všudypřítomní mravenci znemožňovali její plnohodnotné využití, včetně pohybu malých dětí s alergií na včelí bodnutí a mravenčí kousnutí.

Mraveniště bylo umístěno v zahradě paní Moniky Novotné na hraně pozemku u drátěného plotu a hrany prudkého svahu. Část hnízda byla umístěna na vedlejším pozemku a oddělena drátěným plotem. V okolí hnízda byl dostatek ovocných stromů a plodin, potravní cesty od hnízda byly poměrně vzdálené, ale pravidelné. Determinace druhu byla provedena 25.5.2013 Pavlem Bezděčkou z Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.

Náhradní biotop byl vybrán ve vzdálenosti cca 300 m od samotného hnízda, v mírném svahu v blízkosti listnatých stromů a dostatečně osvětlený po dobu celého dne.

Po druhé návštěvě transferovaného hnízda lze konstatovat, že transfer byl neúspěšný.  Vzhledem k druhu mravence Formica pratensis je neúspěšnost transferů uváděna v rozmezí 60-90%, kdy tento druh je v našich klimatických podmínkách spíše monogynní (s jednou královnou). Při samotném transferu samička nalezena nebyla, což je zřejmě důvod neúspěchu transferu.

Bylo provedeno:

  • Terénní šetření, zpracování dokumentace, determinace druhu.
  • Výběr nové lokality a rámcový myrmekologický průzkum na ní.
  • Příprava a samotný transfer mraveniště.
  • Kontrola a dodatečný odběr populace.
  • 2 x kontrola přestěhovaného hnízda do konce vegetační doby
  • Doprava osob a převáženého hnízdního materiálu.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje