Nabídka realizace záchranných transferů mravenců

Naše sdružení prostřednictvím předsedy Václava Lupínka získala v roce 2013 Osvědčení o absolvování kurzu „Záchranné transfery hnízd mravenců podrodu Formica“. Toto osvědčení deklaruje odbornost naší organizace při provádění transferů mravenců.

Všechny druhy mravenců podrodu Formica jsou podle platné legislativy (vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) chráněny zákonem v kategorii ohrožený druh. Což způsobuje kolizi mezi zájmem vlastníka pozemku, investora stavby a chráněným druhem. V mnoha případech je tak jediné možné východisko záchranný transfer mravenců. Nutno však zdůraznit, že záchranný transfer nemůže provádět vlastník pozemku sám, ale pouze odborná osoba, které byla podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny udělena výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů. Naše sdružení má udělenu výjimku z ochranných podmínek pro determinaci a mapování mravenců na území Karlovarského kraje (mimo CHKO a VVP) udělenou Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.

Problematika stěhování hnízd lesních mravenců (taxonomicky řazených do podrodu Formica) je však složitá a úspěšnost každého stěhování je velmi nejistá. Vyšší úspěšnost stěhování je podmíněna celou řadou faktorů, z nich nejzákladnější jsou:

 1. správná determinace druhu;
 2. správné vyhodnocení situace na místě (důležitým momentem je, zda problematické hnízdo není součástí tzv. polykalické či polydomní kolonie – tedy vícehnízdního komplexu);
 3. nalezení vhodného náhradního stanoviště (podobné původnímu stanovišti, ve správné vzdálenosti, odpovídající požadavkům stěhovaného druhu a bez výrazné konkurence jiných agresivních druhů mravenců, nesmí zde docházet k jiným konfliktům se zájmy člověka, atd.);
 4. správné načasování a rozfázování stěhování (ne vždy proběhne najednou), včetně volby vhodných následných ochranných opatření (např. dočasné krytování, přikrmování);
 5. zajištění zkušeného realizačního týmu;

 

Naše sdružení realizovalo několik záchranných transferů mravenců na základě objednávek Městského úřadu Kraslice, Městského úřadu Ostrov a Města Nové Sedlo. Více o transferech:

Záchranný transfer mravence travního (Formica pratensis) v Ostrově

Záchranný transfer Formica polyctena (mravenec množivý) v Kraslicích

Záchranný transfer mravenců Formica rufa v Novém Sedle

 

V rámci naší činnosti nabízíme realizaci záchranných transferů mravenců rodu Formica, včetně přípravy na transfer, administraci a získání výjimky ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha.

V ceně transferu je zahrnuto:

 • Terénní šetření, zpracování dokumentace, determinace druhu.
 • Výběr nové lokality a rámcový myrmekologický průzkum na ní.
 • Příprava a samotný transfer mraveniště.
 • Kontrola a dodatečný odběr populace.
 • Doprava osob a převáženého hnízdního materiálu.
 • Kontrola stavu přestěhovaného hnízda na jaře a základní péče o něj.

 

Kalkulaci ceny a potřebné informace Vám rádi sdělíme. Kontakt: info@prirodakarlovarska.cz, telefon 723 333 191 (p. Lupínek).

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje