úročník bolhoj – Anthyllis vulneraria L.

Fabaceae - bobovité

Popis: Dvouletá až víceletá bylina s kulovitým, až 1 m dlouhým chudě větveným kořenem. Lodyha v dolní i horní části většinou větvená, až 65 cm dlouhá, většinou chlupatá. Listy má lichozpeřené, eliptické, někdy čárkovité, podlouhlé, nebo široce eliptické, tupé a někdy špičaté. Květní hlávky jsou koncové nebo úžlabní, většinou po 2 až 3, řídčeji jednotlivé a při bázi s třemi malými listeny. Květy má úročník žluté, zvnějšku často načervenalé, až 15 mm dlouhé. Člunek je často celý nebo na vrcholu purpurový. Zelenavá, hladká a vejcovitá semena uložena v jednosemenném lusku.

Doba květu: Červen až červenec.

Výskyt: Hojný, na loukách pod Vladařem a Nevděkem, u Čichořic, Žlutic i jinde v kraji.

Biotop: Louky, travnaté porosty, polosuché trávníky, křoviny, lomy, skály a okraje cest.

Záměna: Není možná.

Zajímavost: Pěstován jako pícnina pod jménem jetel žlutý nebo žluťák. Dříve byl úročník využíván v lidovém léčitelství k ošetření ran a vředů, protože obsahuje saponiny a třísloviny. Byla mu připisována magická moc, kdy byl vkládán do kolébek kojenců. 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje