vikev plotní – Vicia sepium L.

Fabaceae - bobovité

Popis: Vytrvalá bylina s krátkými, plazivými a tenkými kořeny. Lodyhy má vikev vystoupavé nebo popínavé až 70 cm dlouhé, tupé, řídce chlupaté, větvené a tupě hranaté. Listy se 4 až 8 páry lístků, vřeteno listu zakončené větvenou charakteristickou úponkou. Palisty má polostřelovité až vejčité. Špinavě fialové květy po 2 až 5 v krátkých hroznech s krátkou stopkou. Trubka tyčinek je šikmo seříznutá (tvar „V“, typický znak rodu Vicia). Pavézu má obvejčitou, na vrcholu zaokrouhlenou nebo mělce vykrojenou. Lusky má zpočátku krátce chlupaté, později hladké, široce čárkovité, ve zralosti leskle černé. Semena má vikev kulovitá až nepravidelně mnohostranná.

Doba květu: Květen až srpen.

Výskyt: Hojná.

Biotop: Nížinné i horské louky, křoviny, okraje cest a polí, lesy s bohatým bylinným patrem, paseky a lemy. Druh se širokou ekologickou amplitudou.

Záměna: Podobná vikev ptačí (Vicia cracca L.), která má květy modrofialové, po 10-40 v hustých hroznech s dlouhými stopkami s hranatým stonkem.

Zajímavost: Vikev plotní je ukazatelem živin v půdě. Za povšimnutí stojí mimokvětní nektaria palistů, která hojně navštěvují mravenci.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje