Toužim — pomník obětem I. světové války

Honosný a na svou dobu architektonicky velmi povedený pomník obětem I. světové války stával na jihozápadním okraji náměstí, před průčelím Nového zámku vedle administrativní budovy patřící k zámku, vedle dnešní pošty.

Pomník byl slavnostně odhalen dne 7. října 1928, slavnostní řeč přednesl dr. Josef Tischer, rytíř řádu Marie Terezie1. Pomník byl tvořen triptychem (umělecké dílo rozdělené na tři části) ručně sekaných stél. Stéla uprostřed na svém vrcholu nesla usazenou orlici s mírně rozevřelými křídly, pod ní byl na stéle vyobrazen reliéf vojenského válečného kříže. Pod křížem byla umístěna deska vojáka s přilbou, loučící se se svou ženou a dětmi. Pomník byl doplněn dvěma stélami, na kterých byly umístěna desky se jmény padlých občanů Toužimi v první světové válce. Pomník samotný byl oddělen od okolního prostranství kamennou zídkou, na níž byly umístěny kamenné sloupky s kovaným řetězem. Před hlavní stélou byl umístěn květinový záhon. Autorem pomníku byl Toužimský sochař Karl Fuchs1.

 

Seznam a jména padlých se nedochoval, lze však vycházet z databáze padlých v 1. světové válce3:

Cziesch

Josef

 

1892

Toužim, okres Teplá+ (Theusing)

Fretsch

František

 

25.3.1896

Toužim, okr.Bečov n.T.

Frischmann

Rudolf

 

?

Toužim, okr.Bečov n.T.

Harisch

Stefan

 

1895

Toužim, okres Teplá+ (Theusing)

Harisch

Stefan

 

1895

Toužim, okres Teplá+ (Theusing)

Hausner

Josef

 

1883

Toužim, okres Teplá+ (Theusing)

Hippmann

Karel

 

2.2.1879

Toužim, okres Teplá+ (Theusing)

Klupp

Josef

 

1893

Toužim, okr.Bečov

Lok

František

 

1888

Toužim, okres Teplá+ (Theusing)

Münzer

František

 

3.1.1883

Toužim, okres Teplá+ (Theusing)

Tscholitsch

Jan

 

6.8.1896

Toužim

Vieth

František

 

1893

Toužim, okres Teplá+ (Theusing)

 

Pomník byl zničen beze zbytků2. Dne 28. října 1937 byla na náměstí zasazena „Lípy svobody“ v místech, kde dříve stál právě pomník obětem I. světové války, ten byl několik dní před tím na příkaz místní správní komise odstraněn.

 

 

Použitá literatura:

1)   ČERNÝ, Zbyněk a Tomáš DOSTÁL. Bolest v kameni: pomníky vojákům z chebských jednotek padlým v první světové válce = Schmerz in Stein : Denkmäler für im Ersten Weltkrieg gefallene Soldaten der Egerer Einheiten. 1. vyd. Cheb: Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, 2007. ISBN 978-80-85018-60-8.

2)   WIESER, Stanislav. Pomníky padlých ve válkách, zejména v té první světové válce. In: XVIII. Historický seminář Karla Nejdla. 2009: Klub přátel Karlových Varů, 2009, s. 89-99.

3)   Vojenský ústřední archiv. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informačních služeb (AVIS), 2005. ISBN 80-7278-256-8.

4)   Kronika města Toužim: od založení města do roku 1948. 1. Toužim: Místní národní výbor Toužim, 1948. Dostupné také z: http://www.portafontium.eu/iipimage/30360344/soap-kv_00318_mesto-touzim-1947-1948_0010

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje