Osud kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách v roce 2007

V letošním krásném a slunném jarním dni jsem se opět vypravil prověřit stav kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách.

Záchranné práce na zdevastovaných věžích byly zahájeny koncem listopadu. Rozpočet na tyto práce činil 373.815,- Kč. Práce provedla firma Bolid-M z M. Lázní. Byly opraveny krovy a bednění bání, uřezané lucerny nahradily provizorní stříšky, na báně byla položena provizorní krytina.

Klášter premonstrátů Teplá zřídil zvláštní účet na záchranu poutního kostela ve Skocíchč. účtu 3733058/0300, variabilní symbol 23046, konstantní symbol 0558

Po dohodě s majitelem účtu zveřejňujeme výpis z tohoto účtu, seznam dárců a výše jejich příspěvků.

Stav ke konci března 2007 : celkem na kontu 53.800,- Kč

Ing.Petr Linhart .......... 1.000,- Kč PhDr. Eva Průchová ............. 2.000,- Kč František Vodička ............. 29.000,- Kč

a ostatní dárci

VŠEM DÁRCŮM PATŘÍ NÁŠ UPŘÍMNÝ DÍK!

Další články o kostele na tomto webu:

Záchranné práce na kostele Navštívení Panny Marie pokračují

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

Kostel ve Skokách opět vyrabován

Kostel ve Skokách potřebuje naši pomoc - veřejná sbírka

Fotogalerie zničeného kostela ve Skokách

Pozvánka na pracovní setkání pro záchranu kostela ve Skokách

Další zajímavé odkazy:

Zajímavá galerie a píseň Maria Stock folkového písničkáře Petra Linharta

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje