Chodov — requiem za Franze Flamina z Plankenheimu

Dne 8.5. 2016 proběhla zádušní mše při výročí 283 umřenin Franze Flamina z Plankenheimu v kostele sv. Vavřince v Chodově.

V pondělí 9. května uplyne 283 let od chvíle, kdy byl uložen do krypty chodovského kostela svatého Vavřince jeho zakladatel a majitel chodovského panství Franz Flamin von Plankenheim.

Za jeho života byl v Chodově postaven barokní zámek, založen barokní kostel svatého Vavřince a byl pravděpodobně i donátorem sochy svatého Šebestiána před kostelem.

O jeho smrti se nám zachoval zápis ve farní kronice, který praví, že " ... dne sedmého května byl ve věku 56 let z tohoto světa k věčnému klidu povolán vysoce rozený rytíř a pán Franz Flamin Johann von Plankenheim, pán na Dolním i Horním Chodově. Dne devátého května byly jeho ostatky uloženy v novém kostele do hrobky, která byla dokončena jen pět dní před tím. Za rakví jsem šel já, farář Michael Hönig, panský písař Götzl a starosta města Lokte. Ze šlechty nepřijel nikdo.“ 

 

 

 

Posledním přáním umírajícího šlechtice bylo, aby se každý rok sloužila ve výroční den jeho pohřbu v chodovském kostele mše za spásu jeho duše.

 

text: Miloš Bělohlávek, http://chodauer.blogspot.cz

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje