Výstava mapuje historii sociální demokracie v pohraničí

Výstava na téma „Němečtí sociální demokraté od DSAP po Seliger-Gemeinde“ je k vidění ve foyer chebské radnice. Celkem 44 panelů návštěvníkům představí strukturu a činnost německy mluvících členů sociální demokracie v předválečném českém pohraničí, kteří byli organizováni v tzv. DSAP (Deutsche Sozialdemokratische Arbeiter-Partei). Většina z čelních aktérů této strany byla pronásledována nacistickou NSDAP.

Mnoho z nich skončilo během 2. světové války v koncentračních táborech, v lepším případě v exilu. Po odsunu německého obyvatelstva ze Sudet v roce 1945 došlo na území poválečného Německa k založení nové organizace pod názvem Seliger-Gemeinde (Seligerova - obec) podle prvního předsedy DSAP, který stál u jejího zrodu v roce 1919 v Teplicích. Místem založení Selinger-Gemeinde, která navazuje na činnost DSAP a odpor proti Třetí Říši, se stala obec Brannenburg v horním Bavorsku, psal se rok 1951. 

Selinger-Gemeinde si kladla vždy za cíl porozumění mezi sudetskými Němci a Čechy s cílem dosažení plynulého rozvoje demokratických struktur ve společné Evropské unii. Je si vědoma, že tohoto společného porozumění nelze dosáhnout vzájemným obviňováním z kroků a chyb minulosti, nýbrž ochotou k sebekritice a pochopením, jak citlivé jsou některé historické momenty pro druhou stranu dialogu.

 

Výstava je ke zhlédnutí do konce května 2016 od pondělí do pátku v přízemí Městského úřadu.

 

Simona Liptáková, tisková mluvčí Městského úřadu Cheb

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje