Stanislav Wieser — výstava Krajiny Karlovarska

Až do 26.8.2016 můžete v přízemí Krajské knihovny Karlovy Vary ve Dvorech zhlédnout úžasné fotografie Stanislava Wiesera. Rozmanitá krajina Karlovarského kraje, zvedající se z rovinatých poloh horního Poohří do okolních hor, nemůže být zachycena na fotografiích v jednom výstavním souboru.

Autor z mnoha snímků, pořízených za více než půlstoletí svého působení v kraji, vybral ty, které charakterizují údolí Ohře, Smrčiny a Krušné hory, Slavkovský les a Tepelskou vrchovinu a také Doupovské hory.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje