dřípovičník zpeřený — Schistostega penata

Schistostegaceae – dřípovičníkovité

Popis: tento druh mechu je velmi často označován jako „bájný světélkující mech“, což způsobují protonema, která žlutozeleně až fosforečně světélkují odraženým světlem. Ze samotného protonema poté vyrůstají samčí a samičí rostlinky. Lom světla způsobují rostlinné buňky podobné čočce. Rostlinky jsou až 1,5 cm vysoké, většinou tlupovité, podobné palmovým listům, lístky na dvou protilehlých řadách, modravě zelené. Sterilní lodyžky jsou od středu nahoru podobné zmenšeným lístkům kapradin. Samčí gametangia jsou poupátkovitá, bez parafýz.

Výskyt: v Alpách, Německu v Anglii nebo Litvě. V ČR od roku 2010 nalezen asi na 15 lokalitách.

Výskyt na Karlovarsku: bohatá populace na vrchu Dyleň a v Krušných horách.

Biotop: v tmavých dutinách. Také roste v tmavých pískovcových štěrbinách, prohlubní a dalších místech, kde jiné rostliny nemají možnost konkurence.

Ohrožení: není zařazen v žádné kategorii ohrožení.

 

 

 

 

 

Použitá literatura:

MUHLE, Hermann a Bruno P. KREMER. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje