hájovka chluponosná – Cirriphyllum piliferum

Brachytheciaceae – baňatkovité

Popis: světle až tmavozelený mech vytvářející až 10 cm vysoké porosty. Lodyžky má poléhavé až vzpřímené, většinou pravidelně zpeřené. Lodyžní lístky široce vejčitě podlouhlé, 1 mm široké a asi 2,5 mm dlouhé. Žebro má tenké.  

Výskyt: po celé Evropě. V ČR hojná.

Výskyt na Karlovarsku: hojná.

Biotop: na vlhkých travnatých místech.

Ohrožení: není zařazena v žádné kategorii ohrožení.

Záměna: některé druhy rodu Brachythecium.

 

 

 

 

Použitá literatura:

MUHLE, Hermann a Bruno P. KREMER. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje