kostrbatec větevnatý — Rhytidiadelphus subpinnatus

Hylocomiaceae – rokytníkovité

Popis: porosty žlutavé až světle zelené, oproti kostrbatci zelenému (Rhytidiadelphus squarrosus) který má porosty sytě zelené, lodyžní lístky až 10 cm dlouhé, pravidelně zpeřené, jeho větévky vybíhají ve špičku a lodyžní lístky mají poměrně širší báze.

Výskyt: po celé Evropě. V ČR hojný.

Výskyt na Karlovarsku: hojný.

Biotop: ve vyšších středohorách až po subalpínské smrkové lesy.  

Ohrožení: není zařazen v žádné kategorii ohrožení.

Záměna: podobný kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus squarrosus) není pravidelně zpeřený, jeho větévky nevybíhají ve špičku a lodyžní lístky nemají poměrně širší báze.

 

 

 

 

Použitá literatura:

MUHLE, Hermann a Bruno P. KREMER. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje