kostrbatec zelený – Rhytidiadelphus squarrosus

Hylocomiaceae – rokytníkovité

Popis: porosty žlutavě až tmavě zelené, lodyžní lístky až 10 cm dlouhé, obloukovitě vystoupavé, oddáleně rozvětvené a nepravidelně zpeřené. Konce větévek má tupé, lodyžky kostrbatě olistěné. Lístky na koncích lodyžek hvězdovitě nahloučené, jen vzácně plodný. Štět má obloukovitý, tobolka je vodorovná.   

Výskyt: po celé Evropě. V ČR hojný.

Výskyt na Karlovarsku: hojný.

Biotop: v blízkosti lidských sídlišť v okrasných trávnících, hojný na vlhkých travnatých místech v lesích a na loukách.  

Ohrožení: není zařazen v žádné kategorii ohrožení.

Záměna: podobný kostrbatec větevnatý (Rhytidiadelphus subpinnatus) je pravidelně zpeřený, jeho větévky vybíhají ve špičku a lodyžní lístky mají poměrně širší báze.

 

 

 

 

Použitá literatura:

MUHLE, Hermann a Bruno P. KREMER. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje