křehutka různolistá — Chiloscyphus profundus

Geocalycaceae - vřesovkovité

Popis: bledězelené porosty, boční listy šikmo vetknuté a střídavé, podložené, skoro čtverhranné o ½ delší než široké, někdy vykrojené nebo zaokrouhlené. Spodní listy hluboce dvojdílné. Druh má mnoho forem.

Výskyt: střední a severní Evropa.

Výskyt na Karlovarsku: hojný.

Biotop: na tlejícím dřevě a bázích stromů.

Ohrožení: není zařazena v žádné kategorii ohrožení.

 

 

 

 

Použitá literatura:

MUHLE, Hermann a Bruno P. KREMER. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje