porostnice mnohotvárná — Marchantia polymorpha

Marchantiaceae – porostnicovité

Popis: stélku má širší než 1 cm, tmavozelenou, uprostřed většinou s černavým středním žebrem. Střední žebro naspodu jen mírně vyniklé, nepříliš odlišené od základního pletiva. Vzdušné dutiny nejsou vyvýšeny nad povrch stélky a jsou v nich asimilační vlákna, které připomínají svým tvarem opuncie a obsahují velké množství chlorofylu. Dýchací otvory má se čtyřmi uzavírajícími buňkami. Druh je velmi mnohotvárný a má sklon k vytváření různých ras.

Výskyt: kosmopolitní druh, všude kromě Antarktidy.

Výskyt na Karlovarsku: hojný druh.

Biotop: většinou na vlhkých stanovištích, najít ho lze i na suchých ruderálních stanovištích.

Ohrožení a ochrana: není ohrožena ani chráněna.

Záměna: podobná pobřežnice obecná (Pellia epiphylla), která má stélku menší než 1 cm, nemá zřetelný střední pruh a nosiče tobolek mají jiný tvar a velikost a nemají deštníkovitý tvar.

 

 

 

 

Použitá literatura:

MUHLE, Hermann a Bruno P. KREMER. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje