rokyt cypřišovitý – Hypnum cupressiforme

Hypnaceae

Popis: zelené, většinou pravidelně zpeřené až nepravidelně zavětvené porosty. Lodyžky 4 až 6 mm dlouhé. Lístky má podlouhle kopinaté, vyduté, celokrajné, na špičce slabě zoubkaté nebo zubaté. Na konvi větévek jsou lístky hákovitě jednostranné.  

Výskyt: po celé Evropě i jinde, kosmopolitní druh. V ČR hojný.

Výskyt na Karlovarsku: hojný.

Biotop: na hladké kůře, na skalách, na mnoha druzích substrátů.

Ohrožení: není zařazen v žádné kategorii ohrožení.

Záměna: není možná.

 

 

 

 

Použitá literatura:

MUHLE, Hermann a Bruno P. KREMER. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty: evropské druhy. Ilustroval Herbert GRAMBIHLER. Praha: Ikar, 1998. Průvodce přírodou (Ikar). ISBN 80-7202-356-X.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje