Petra Schnitzerová: V zemi medvědů aneb přírodou jihozápadní Kanady

přednáška (náhradní termín!!!) čtvrtek 9. března 2017 od 17:30 (Muzeum Cheb) z cyklu „Z Chebu křížem krážem“ Místo: Muzeum Cheb (nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb). vstupné dobrovolné

O přednášce:
 
Zooložka Petra Schnitzerová nám představí různé tváře kanadské přírody. Navštívíme divoké pacifické pobřeží s unikátními deštnými pralesy mírného pásma a staletými stromovými velikány. Vydáme se do krajiny nekonečných hor s modrými jezery, ledovci, neregulovanými toky řek a hřmícími vodopády, kde dosud kralují medvědi, je možné pozorovat tah lososů nebo naslouchat tajemnému nočnímu volání potáplic.
 
O přednášejím:
 
RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. vystudovala systematickou zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde v letech 2000–2004 a 2008–2010 pracovala jako vědecký pracovník. Na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR vedla 2005–2006 Oddělení záchranných programů ohrožených druhů. Dlouhá léta spolupracovala s Ochranou fauny ČR Votice, v letech 2006–2008 zde byla vedoucí Krajského střediska ekologické výchovy. Zabývá se zejména studiem genetické variability a ekologie drobných savců a mapováním rozšíření hlodavců a netopýrů v ČR. Od roku 2009 pracuje v České společnosti pro ochranu netopýrů jako koordinátor projektů zaměřených na ochranu netopýrů, a to zejména v souvislosti s jejich v ýskytem v lidských stavbách. V minulosti se zúčastnila několika zoologických expedic, např. do Sýrie, Lybie, Iránu, Turecka, Egypta, Jordánska, Libanonu a do Keni. V posledních letech podnikla výpravy také na Kanárské ostrovy, Madeiru, Réunion, Island nebo do Kanady a Austrálie.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje