Výstava Toskánští Habsburkové a ostrovské panství potrvá do neděle 2. dubna 2017

Výstava Toskánští Habsburkové a ostrovské panství byla veřejnosti otevřena 20. května 2016 na Staré radnici v Ostrově. Výstava představuje návštěvníkům osudy toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu, která významně poznamenala historii Ostrova.

Výstava ukazuje velké množství archivních dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků, artefakty z Národního muzea, Národního archivu, Národního památkového ústavu a z mnoha dalších zdrojů. Některé předměty nebyly dosud veřejnosti představeny.

Poprvé v historii města Ostrov jsou zpřístupněny archivní dokumenty týkající se každodenního života nejen příslušníků rodu, jejich přátel, ale i jejich zaměstnanců.

Výstava se skládá ze tří samostatných tematických okruhů:

  • „Florencie a Toskánsko v Praze“ (o původu a příchodu tohoto rodu do Čech);
  • „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“ (vztah a historie rodu vztahující se k panství Ostrov);
  • „Ludvík Salvátor – v zrcadle neznámých dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků“ – (představuje významné členy a mecenáše rodu.

Záštitu nad výstavou převzali ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a hejtman karlovarského kraje JUDr. Martin Havel.

Mezi exponáty lze spatřit např. porcelánovou soupravu s portréty členů rodiny Františka I. Neapolského, zlaté skládací brýle s pouzdrem z vlastnictví velkovévody Leopolda II. Toskánského, originální dopisy a pramen vlasů Napoleona Bonaparteho a mnoho dalších předmětů.

Kurátorkou výstavy je Mgr. Miluše Kobesová.

 

Stará radnice Ostrov, vstupné: 50 Kč, 50% sleva pro děti do 15 let, důchodce a ZTP.

 

Informace pro školy: Vstupné je pro vás do konce výstavy ZDARMA.

 

Otevírací doba:

listopad - březen: úterý - neděle 13:00 - 17:00 hod.

duben - říjen: úterý - neděle 11:00 - 17:00 hod.

 

Web výstavy: http://www.toskanci.cz/cs/toskansti-habsburkove-v-ostrove/

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje