Spustili jsme veřejnou sbírku k záchraně kostela sv. Bartoloměje

Krajským úřadem Karlovarského kraje byla v červnu 2017 povolena veřejná sbírka „Oprava a restaurování kostela sv. Bartoloměje (včetně hřbitova) v obci Přílezy“ pořádaná naším sdružením – Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Alter meles.

Transparentní účet č. 2301230992/2010

 

Příspěvky budou použity především na renovaci hřbitova, ale také na rekonstrukci barokní márnice a na údržbu kostela a okolí. Veškeré peníze budou do posledního haléře využity pro stanovený účel. Pohyb a využití transparentního účtu je možné ověřit online přímo na webu Fio banky. Aktuální informace o sbírce a postupu prací jsou uvedeny na facebookové stránce: „Záchrana kostela sv. Bartoloměje v Přílezech – Pröles“ a internetové stránce http://prirodakarlovarska.cz/.

Pohyby na transparentním účtu je možné sledovat zde

 

Více o našem sdružení a našich aktivitách.

 

O aktivitách k záchraně kostela sledujte náše nové webové stránky.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje