Bledule jarní — Leucojum vernum L.

Amarylkovité – Amaryllidaceae

Popis: Jedna z rostlin vítající nastupující jaro. Oblíbená, vytrvalá cibulovina, 20 až 30 cm vysoká bylina. Z podzemní, až dvoucentimetrové cibule vyrůstá několik čárkovitých a tmavozelených listů. Na konci stvolu vyrůstá z toulcovitého listenu jeden, vzácněji až dva květy. Květy obloukovitě zahnuté, pětičetné, bílé, mírně vonné. Na konci každého okvětního lístku je žlutá (někdy až nazelenalá) skvrna. Plodem elipsoidní tobolka s bělavými semeny s tzv. masíčkem.

Doba květu: únor až duben

Geofyt: vytrvalé rostliny se zásobními orgány, přežívající nepříznivé období v půdě ve formě oddenků, hlíz, cibulí, cibulek, mycelií, kořenových pupenů

Léčivka: ne

Látky: obsahuje několik alkaloidů, hlavně v cibuli, jakožto zásobárně látek. Jedovatost mírná, projevující se celkovou slabostí, pocitem na zvracení, bolestí hlavy

Ochrana: vzácný druh, vyskytující se velmi zřídka. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., je zařazena do kategorie ohrožený druh. Příbuzná bledule letní (Leucojum aestivum) je zařazena do kategorie kriticky ohrožených druhů rostlin. V červeném seznamu zařazena do kategorie C3 -ohrožený druh (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: v ČR velmi vzácně

Rozšíření na Karlovarsku: na Karlovarsku se ve volné přírodě takřka nevyskytuje, většinou se jedná o zplaňující jedince z okolí lidských sídel

Biotop: Vlhké listnaté lesy, vlhké louky,

Klasifikace biotopu: L2.2 - Údolí jasanovo-olšové luhy Záměny: v ČR se vyskytuje příbuzná bledule bledule letní (Leucojum aestivum), a to pouze v oblasti Podyjí a Pomoraví. Bledule letní se liší větším počtem květů na konci stvolu (nejčastěji 3 - 7 květů), tobolky kulovité, semena bez masíčka

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje