Lopuštík skloněný — Hackelia deflexa

Boraginaceae – brutnákovité

Popis: Jednoletá nebo dvouletá bylina, s přímou, od báze větvenou až 60 cm vysokou lodyhou. Listy čárkovitě nebo okrouhle kopinaté, přisedlé nebo řapíkaté. Květenství s kopinatými až čárkovitě kopinatými listeny. Kališní cípy vejčitě kopinaté. Koruna nálevkovitá, modrá, s krátkou trubkou. Tvrdky s hřbetní ploškou jemně zrnitou, někdy chlupatou, lemovanou jednou řadou konvičkovitých osténků srůstajících na bázi v široký lem. Plodní stopky až 15 mm dlouhé, dolu skloněné.

Doba květu: červen až září

Hemikryptofyt: vytrvalé rostliny, pupeny ve vegetačním klidu těsně nad zemí, chráněny odumřelou hmotou a sněhem proti mrazu

Léčivka: ne

Ochrana: ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený druh. V červeném seznamu zařazen do kategorie C1 - kriticky ohrožený (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: na celém území ČR velmi vzácně, v Milešovském středohoří, Jeseníků

Rozšíření na Karlovarsku: v PR Teplá, dle Květeny ČR také na Šemnické skále, u Kadaně

Biotop: štěrbiny hadcových skal

Ohrožení: úbytek vhodných lokalit, sukcese kamenných moří, skal a převisů

Záměny: v ČR je záměna možná s druhy rodu Myosotis (pomněnka)

 

Fotogalerie lopuštíku skloněného - Hackelia deflexa

 

Další druhy z čeledi:

pomněnka různobarvá - Myosotis discolor

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje