Přeslička luční —Equisetum pratense L.

Přesličkovité – Equisetaceae

Popis: Vytrvalá bylina s přezimujícími sterilními lodyhami, dorůstajícími až do velikosti 50 cm. Oddenek lysý. Lodyhy do 1/3 přeslenitě větvené, světle zelené, hluboce rýhované, s 10 - 20 ostrými žebry s 1 řadou úzce válcovitých křemenitých hrbolků. Střední dutina zabírá polovinu průřezu lodyhy. Pochvy úzce nálevkovité, bez zubů kratší nebo stejně dlouhé jako široké. Špičatých zubů 10 až 20, tvořené úzkým tmavohnědým středním žebrem s širokým nahnědlým suchomázdřitým lemem. Větve jednoduché, tenké, většinou obloukovitě převislé, rýhované. Výtrusnicový klas elipsoidní.

Doba květu: květen až červen

Ochrana: ohrožena, v legislativě ČR nechráněná. V červeném seznamu zařazena do kategorie C3 - ohrožená (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: v ČR roztroušeně, její výskyt je limitován ekologickými nároky, zpravidla v zaříznutých údolích toků středních poloh

Rozšíření na Karlovarsku: PR Teplá

Biotop: zaříznuté údolí toků středních poloh, lužní lesy, háje, pobřežní křoviny při vodních tocích, zejména v kaňonovitých údolích. Roste na humózních, mírně vlhkých půdách. Některé populace jsou převážně sterilní a rozmnožují se pouze vegetativně.

 

 

 

Použitá literatura:

Klíč ke květeně České republiky, Karel Kubát, Academia 2002 Květena České republiky 1, Slavomil Hejný, Bohumil Slavík, Academia 1997

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje