Hvozdík kropenatý – Dianthus deltoides L.

Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Lidový název: Slzičky panny Marie

Popis: Vytrvalá rostlina dorůstající výšky až 30 centimetrů, volně trsnatá s tenkým primárním kořenem a plazivým větveným oddenkem. Lodyha vystoupavá, chudě větvená, oblá. Listy čárkovité až úzce kopinaté, na okraji drsné, špičaté, lysé nebo naspodu na žilkách krátce chlupaté. Květy v chudých latách nebo jednotlivé, nevonné. Podkališní listénce vejčité, zašpičatělé, zelené nebo žlutohnědé, s blanitým okrajem. Kalich úzce trubkovitý, nahoře mírně zúžený, jemně rýhovaný, lysý zelený nebo fialově naběhlý. Semeno je tobolka.

Doba květu: červen až říjen

Hemikryptofyt: vytrvalé rostliny, pupeny ve vegetačním klidu těsně nad zemí, chráněny odumřelou hmotou a sněhem proti mrazu

Léčivka: ne

Ochrana: není ohrožen ani chráněn

Celkové rozšíření: v ČR poměrně hojný druh

Rozšíření na Karlovarsku: hojný druh

Biotopy: Suchá, travnatá místa, meze, vřesoviště, smilkové louky a pastviny, na minerálně chudých a kyselých půdách, hlinitých a písčitých. Záměny: s ostatními druhy čeledi hvozdíkovitých např. Dianthus armeria - hvozdík svazčitý nebo Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek

 

 

 

Použitá literatura:

Květena České republiky 2, Slavomil Hejný, Bohumil Slavík, Academia 2003

 

 

 

 

 

 

Hvozdík kropenatý  – Dianthus deltoides

Hvozdík kropenatý  – Dianthus deltoides

Hvozdík kropenatý  – Dianthus deltoides

Hvozdík kropenatý  – Dianthus deltoides

Hvozdík kropenatý – Dianthus deltoides

Hvozdík kropenatý – Dianthus deltoides

Hvozdík kropenatý – Dianthus deltoides

Hvozdík kropenatý – Dianthus deltoides
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje