Přírodní památka Vlčí jámy

Nejvýznamnější skupina středověkých dobývek cínových rud v Krušných horách. Nejvýznamnější pozůstatek těchto dobývek se nachází severně od Horní Blatné na úpatí Blatenského kopce.

Součástí vyhlášené přírodní památky jsou Vlčí jámy a Ledová jáma. Ledová jáma je hluboká a velmi úzká propadlina vzniklá hornickou činností při těžbě cínových rud hluboká až 15 m. Jde o pozůstatek dolu Jiří. Podle historických pramenů dosahoval důl hloubky až 50m. V profilu této průrvy se zde vytváří teplotní režim s velmi nepatrným oběhem vzduchu, takže i v letním období se zde vytváří tzv. jeskynní led. Druhou, rovněž chráněnou přírodní památkou, je lokalita zvaná Vlčí jáma podle původního jména dolu Wolfgang. Tato propadlina ukazuje zbytky starých zřícených chodeb a komor. Je přes 120 m dlouhá, široká asi 14 m a hluboká až 25 m. Důl Wolfgang byl jedním z největších dolů hornoblatenského revíru. Dosahoval hloubky až 85 m.

Důlní práce na Blatenském vrchu byly vázány na greisenové žíly, především na pásmo Wolfgang, těžené hlavně v 16. století. V greisenech blatenského masívku je vyvinuta Sn-W-Li-Mo-Bi mineralizace. V druhově chudé vegetaci kulturních smrčin, pasek a silikátových skal mají pestřejší spektrum pouze kapraďorosty jako žebrovice různolistá (Blechnum spicant), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis), sleziník severní (Asplenium septentrionale), sleziník červený (Asplenium trichomanes), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis). V důlních propadlinách rostou vzácnější chladnomilné druhy horské flóry, např. pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius) a podbělice alpská (Homogyne alpina). Na jediném místě v ČR tu roste mech Mielichhoferia mielichhoferiana vázaný na odkryté žíly rud mědi.

Přírodní památka je přístupná po značených turistických stezkách.

Zdroj dat: Chráněná území ČR, Plzeňsko a Karlovarsko, AOPK ČR Informační cedule

 

GPS (Vlčí jámy) : N50 23.895 E12 46.695

GPS (Ledová jáma) : N50 23.978 E12 46.748

Mapa území

 

Další články o tomto místě:

Případ drancování přírodní památky téměř u konce

 

 

Ledová jáma

Ledová jáma

Ledová jáma

Ledová jáma

Pohled na Horní Blatnou

PP Vlčí jámy

PP Vlčí jámy

PP Vlčí jámy

PP Vlčí jámy

PP Vlčí jámy

PP Vlčí jámy
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje