čolek velký – Triturus cristatus

Salamandridae - mlokovití

Popis: největší u nás žijící zástupce čolků. Hlavu má vpředu širokou, tělo poměrně štíhlé. Nohy u samců poměrně delší než u samic, v larválním stadiu nejdelší ze všech našich čolků. Kůže hrubě zrnitá, jen u larev hladká. U samců se na jaře vytváří na hřbetě a na ocase až 10 mm vysoký, zubatý, na spodním okraji ocasu celokrajný kožní hřeben, mezi hřbetem a ocasem zcela nebo téměř zcela přerušený hlubokým zářezem. Koncem léta se tento hřeben snižuje.

Zbarvení: svrchu tmavé, hnědé nebo šedé s velkými okrouhlými černými skvrnami na sytě žlutém až naoranžovělém břichu. Vrcholky kožních bradavek bělavé. Toto bělavé perlení bývá dosti výrazné. Hrdlo hnědé, mramorované nebo zcela tmavé.

Velikost: dosahuje velikosti až 18 cm, samci jsou menší.

Pohlavní rozdíly: kromě kožního hřebene, který samice nemají, vyznačují se samci širokým podélným pruhem na bocích ocasu, směrem od špičky ke kořeni postupně tmavnoucím, dále černým.

Celkové rozšíření: na celém území ČR místy hojnější druh, jinak spíše roztroušený výskyt.

Rozšíření na Karlovarsku: hojnější.

Stanoviště: od nížin až do nadmořské výšky kolem 800 m. Obvykle obývá větší a hlubší vodní nádrže, nebo mírně tekoucí vody. Dospělci nejsou tolik nároční na kvalitu vody, larvy na kyselost vody.

Způsob života: k vodě přichází poměrně brzy a to již začátkem března, přesáhne-li teplota 5 stupňů celsia. Ve vodě setrvává většinou do konce července, někteří celoročně. Přezimuje většinou na souši v listí nebo norách. Oplození probíhá ve vodě bez přímého styku obou pohlaví. Samec se blíží k samici, vlní ocasem, ohnutým špičkou kupředu, a později vypouští z kloaky na dno shluky spermií, která samice svým kloakálním otvorem sbírá. Oplozená vajíčka později nalepují jednotlivě na vodní rostliny. Larvální vývoj trvá cca 3 až 4 měsíce, pohlavně čolci dospívají ve třetím roce života.

Potrava: živí se hmyzem a jeho larvami, vodními korýši, plži a červy.

Ohrožení: v ČR je zákonem chráněn v kategorii silně ohrožený druh. Jeho úbytek je způsoben převážně mizením jeho přirozeným biotopů, zamořením jezírek, pískoven, velkochovem rybí osádky a kachen.

Zajímavost: v ČR je komplex čolka velkého zastoupen třemi taxony, které jsou považovány za samostatné druhy. Jsou to čolek velký (Triturus scistatus), čolek dunajský (Triturus dobrogicus) a čolek dravý (Triturus carnifex).

Rozlišovací znaky: hlavním rozlišovacím znakem od ostatních čolků je velikost těla, velké černé skvrny na sytě žlutém břichu, charakteristický výkrojek ocasního lemu, bílé perlení na stranách těla.

Použitá literatura:

Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů, Prof. RNDr. Sergej Hrabě, DrSc, SPN Praha, 1973Ochrana obojživelníků, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Metodika ČSOP č. 1, Brno 2002

 

Další druhy z této čeledi na tomto webu:

čolek horský - Triturus alpestris

čolek obecný - Triturus vulgaris

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje