čolek obecný — Triturus vulgaris

Salamandridae - mlokovití

Popis: hlavu má poměrně štíhlou, dopředu zúženou, na temeni někdy se třemi mělkými podélnými rýhami. Trup válcovitý, u některých samic probíhá po stranách hřbetu dvojice nízkých zaoblených podélných hran. Ocas bývá o málo delší než tělo, končetiny u samců delší než u samic. Kůže v době vodního života hladká, jemná, v době, kdy čolek žije na souši, je jemně zrnitá. U samců je v době vodního života vytvořen kožní hřeben až 7 mm vysoký, na okraji mělce vykrojený, probíhá bez přerušení od týlu až po konec ocasu.

Zbarvení: svrchní strana těla je v době vodního života olivově hnědá, u samců s okrouhlými černými skvrnami. Na hlavě probíhá několik tmavých podélných proužků. Nejvýraznější vede od nozdry přes oko, další lemuje horní ret. Břicho a hrdlo jsou bledě žluté, středem břicha se táhne podélný oranžový pruh. Navíc jsou na břiše samců velké černé skvrny. Spodní okraj ocasu nese u obou pohlaví úzký oranžový lem, nad nímž u samců probíhá kratší bledě modrý proužek.

Velikost: dosahuje velikosti až 10 cm, samci jsou větší než samice.

Pohlavní rozdíly: samec se liší od samice v době vodního života hřebenem, pestřejším zbarvením, silně zduřelým tmavým okolím kloaky a kožními lemy na prstech zadních končetin.

Celkové rozšíření: na celém území ČR místy hojnější druh, jinak spíše roztroušený výskyt.

Rozšíření na Karlovarsku: hojnější.

Stanoviště: v nížinách a pahorkatinách, až do nadmořské výšky kolem 1000 m.n.m. V době rozmnožování vyhledává malé až středně velké nádrže, nebo mělké laguny velkých rybníků. Může se však rozmnožovat i v drobných nebo periodických vodních plochách jako jsou louže, příkopy, mokřiny.

Způsob života: k vodě přichází poměrně brzy a to již začátkem března. Ve vodě setrvává většinou do začátku června, někteří celoročně. Přezimuje většinou na souši v listí nebo norách. Oplození probíhá ve vodě bez přímého styku obou pohlaví. Samec se blíží k samici, vlní ocasem, ohnutým špičkou kupředu, a později vypouští z kloaky na dno shluky spermií, která samice svým kloakálním otvorem sbírá. Oplozená vajíčka později nalepují jednotlivě na vodní rostliny. Larvální vývoj trvá cca 2 měsíce, pohlavně čolci dospívají ve třetím až čtvrtém roce života.

Potrava: živí se hmyzem a jeho larvami, vodními korýši, plži a červy.

Ohrožení: v ČR je zákonem chráněn v kategorii silně ohrožený druh. Jeho úbytek je způsoben převážně mizením jeho přirozeným biotopů, nevhodnými rekultivacemi vodních ploch, velkoplošným použitím biocidů.

Rozlišovací znaky: hlavním rozlišovacím znakem od ostatních čolků je velikost těla, ocasní lem bez výkrojku a charakteristický hnědý proužek přes oko.

 

 

 

Použitá literatura:

Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů, Prof. RNDr. Sergej Hrabě, DrSc, SPN Praha, 1973 Ochrana obojživelníků, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Metodika ČSOP č. 1, Brno 2002

 

Další druhy z čeledi na tomto webu:

čolek horský - Triturus alpestris

čolek velký - Triturus cristatus

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje