Áron plamatý – Arum maculatum

Árónovité – Araceae

Lidový název: pokakánek (díky skvrnám na listech) blázinec

Popis: Víceletá dekorativní rostlina dosahující úctihodné výšky až 40 cm, oddenek bílý, hlízovitý, horizontální, vřetenovitý. Listy zelené s výraznou síťovitou žilnatinou, dlouze řapíkaté, dosahující výšky kolem 20 cm, trojboké, střelovitého tvaru. Rozpoznávacím znakem od podobného druhu Áronu východního jsou hnědé až fialové skvrny ( u některých jedinců však skvrny chybí). Velký až 30 cm velký toulec zcela obklopuje dolní část palice. Květenství palicovité s drobnými kvítky, v horní části květy samčí ve spodu samičí.Velice zajímavé je však rozmnožování této prapodivné rostliny. Opylování pomocí hmyzu. Hmyz je lákán hnilobným pachem, po kluzkém ( olejové kapky) toulci padá nalákaný hmyz ke květenství. Opylení probíhá pomocí pylu z jiné rostliny, který je uchycen na těle uvězněného hmyzu. Ten při pokusu o útěk z květenství nachytává na své tělo pyl a uniká do další pasti nedaleké rostliny.

Doba květu: duben až květen

Geofyt: vytrvalé rostliny se zásobními orgány, přežívající nepříznivé období v půdě ve formě oddenků, hlíz, cibulí, cibulek, mycelií, kořenových pupenů

Obsah látek: Ze semeníků se vytváří nápadné, intenzivně červené bobule, které jsou stejně jako všechny čerstvé části rostliny jedovaté. Obsahuje látku zvanou Aroin, dále saponiny, škroby, a glykosid. Proto by tato rostlina neměla být pěstována jako dekorativní v zahradách s častým výskytem dětí, dekorativní a intenzivně červené plody tak mohou být velkým a zajímavým lákadlem pro dětské oko. V dobách nouze ( v období 2. světové války) však byla tato rostlina používána jako náhražka nedostatku potravy. Povařením hlízy ztrácejí jedovatost. Obsahují velké množství cukrů a škrobů - v době nouze náhražka brambor nebo náhražka mouky při pečení chleba. Hlízy se musí před dalším užitím povařit a usušit. V žádném případě však nedoporučujeme tyto experimenty provádět - při nedostatečném povaření možnost otravy!

Účinky: způsobuje vážné otravy - nevolnost, zvracení, křeče, rozšíření zorniček, ztrátu vědomí, nepravidelnou srdeční činnost- vedoucí k zástavě srdce

Ochrana: Áron plamatý je chráněn v kategorii ohrožený druh (vyhláška č.395/1992 Sb.). V červeném seznamu zařazen do kategorie C3 - ohrožený druh (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: vzácný, výskyt roztroušeně pouze v Čechách - PR Herštýn (Němčice u Kdyně), v Českém lese

Rozšíření na Karlovarsku: nejhojnější výskyt v PP Čedičová žíla Boč (husté kompaktní porosty), okolí Stráže nad Ohří, u Korunní, Pustý zámek (VVP Hradiště)

Biotop: Vlhké smíšené a listnaté lesy, nejhojněji v bučinách, nižší polohy

Záměny: podobný druh Áron východní vyskytující se pouze na Moravě, bez skvrn na listech, v menších počtech (skupinkách), protáhlý a štíhlý toulec

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje