čolek horský – Triturus alpestris

Salamandridae - mlokovití

Popis: Hlavu má poměrně velkou, shora zploštělou. Trup válcovitý, ocas vždy kratší než tělo. U samců probíhá na hřbetě a na ocase souvislý, nízký, nejvýš 4 mm vysoký celokrajný kožní hřeben s výraznou tmavou a bělavou kresbou. Prsty vždy bez kožních lemů. Kůže je během života hladká, během suchozemského života zrnitá.

Zbarvení: svrchní strana těla břidlicově modrošedá, často s hnědým nebo olivovým mramorováním, někdy téměř černé. U samců se táhne na bocích světle modrý pruh posetý černými skvrnkami, které pokrývají též končetiny, boky krku, hlavy a tlamu. Největší jsou v okolí kloaky a na spodním okraji ocasu. U samic bývají na bocích nejvýše drobné tečky. Břicho je po celé šířce sytě oranžové, bez tmavých skvrn, někdy bývají černé skvrny na hrdle.

Velikost: dosahuje velikosti až 9 cm, samci jsou menší než samice.

Pohlavní rozdíly: Nejnápadnějším je hřeben na hřbetě samců. Okolí kloaky samců je v době rozmnožování naduřelé, temně skvrnité.

Celkové rozšíření: na celém území ČR místy hojnější druh, jinak spíše roztroušený výskyt.

Rozšíření na Karlovarsku: hojnější.

Stanoviště: převážně horské a podhorské oblasti. Pro čolka horského je typická vazba na lesní ekosystémy. K rozmnožování vyhledává zpravidla menší, 5 až 50 cm hluboké jezírka v lomech a pískovnách, kaluže trvalejšího charakteru, slepá ramena potoků. Na vhodných místech se může rozmnožovat i v bazénech a zahradních jezírkách. Vyskytuje se v nádržích zcela osluněných nebo nádržích zastíněných.

Způsob života: k vodě přichází poměrně brzy a to již začátkem března. Ve vodě setrvává většinou do začátku července, někteří celoročně. Přezimuje většinou na souši v listí nebo norách. Oplození probíhá ve vodě bez přímého styku obou pohlaví. Samec se blíží k samici, vlní ocasem, ohnutým špičkou kupředu, a později vypouští z kloaky na dno shluky spermií, která samice svým kloakálním otvorem sbírá. Oplozená vajíčka později nalepují jednotlivě na vodní rostliny. Larvální vývoj trvá cca 3 měsíce, pohlavně čolci dospívají ve třetím až čtvrtém roce života.

Potrava: živí se hmyzem a jeho larvami, vodními korýši, plži a červy.

Ohrožení: v ČR je zákonem chráněn v kategorii silně ohrožený druh. Jeho úbytek je způsoben převážně mizením jeho přirozeným biotopů, nevhodnými rekultivacemi vodních ploch, velkoplošným použitím biocidů.

Rozlišovací znaky: hlavním rozlišovacím znakem od ostatních čolků je velikost těla, zpravidla neskvrnité břicho a charakteristický modrý nádech na bocích těla.

 

Použitá literatura:

Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů, Prof. RNDr. Sergej Hrabě, DrSc, SPN Praha, 1973 Ochrana obojživelníků, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Metodika ČSOP č. 1, Brno 2002

 

Další druhy z této čeledi na tomto webu:

čolek obecný - Triturus vulgaris

čolek velký - Triturus cristatus

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje