skokan krátkonohý – Rana lessonae

Skokanovití – Ranidae

Popis: Zeleně zbarvená žába s tmavošedými až černými skvrnami, zavalité tělo, s bílým břichem a dlouhými zadními končetinami, se širokou plovací blánou a slabě bradavičnatou kůží. Typickým znakem u samců jsou štěrbiny v koutku úst, z nichž se při skřehotání nafukuje kulovitý, blanitý a rezonanční měchýřek nažloutlé až bílé barvy. Délka těla nejčastěji kolem 10 cm.

Pohlavní rozdíly: samci se vyznačují palcovými mozoly, při skřehotání vychlipují rezonanční měchýřek.

Způsob života: vodu neopouští, přezimuje na dně rybníků.

Potrava: bezobratlí žijící na vodní hladině, brouci, mouchy, ploštice, hmyz, plži.

Ochrana: ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a její prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii silně ohrožený druh.

Ohrožení: necitlivé odbahňování rybníků, regulace a úprava toků, vypouštění rybníků v pozdním podzimu.

Biotop: stojaté nebo pomalu tekoucí vody, rybníky a tůně.

Výskyt v ČR: hojně.

Výskyt na Karlovarsku: hojně.

Rozlišovací znak: velký patní hrbol, ze zelených skokanů největší, ve tvaru pravidelného vysokého obloučku.

 

Použitá literatura:

Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů, Prof. RNDr. Sergej Hrabě, DrSc, SPN Praha, 1973Ochrana obojživelníků, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Metodika ČSOP č. 1, Brno 2002

 

Další druhy z čeledi na tomto webu:

skokan skřehotavý - Rana ridibunda

skokan hnědý - Rana temporaria

Skokan zelený - Rana esculenta L.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje