Hnědásek chrastavcový — Euphydryas aurinia

Babočkovití – Nymphalidae

Kriticky ohrožený motýl patřící k nejohroženějším druhům denních motýlů v Evropě. Na území České republiky se nachází pouze v západních Čechách na cca 30 známých lokalitách na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku. Biologicky se tento druh váže výlučně hygrofilně. Nejčastěji hnědáska chrastavcového nalezneme na mokrých rašelinách a slatinných loukách, na vlhkých podhorských pastvinách s výskytem živné rostliny. Ojedinělé nejsou ani nálezy v přirozených propadlištích tzv. pinkách v sokolovské uhelné pánvi. Živnou rostlinou je pouze čertkus luční (Succisa pragensia).

Samičky kladou vajíčka v několika řadách na spodní list čertkusu lučního. Samičky vyhledávají pouze velmi dobře osluněné živné rostliny. Nejčastěji poblíž vrbových kultur, nebo na místě s nedostatkem živin, nebo mechanicky narušovaným pokryvem. Jen na těchto místech je živná rostlina dostatečně viditelná a dostatečně osluněná. Housenky žijí v pozdním létě a na začátku zimy vytvářejí nápadné zámotkové hnízda v nichž přezimují. Na jaře dokončují svůj vývoj a kuklí se.

Motýli vytvářejí relativně malé a izolované populace. V průběhu dne nalezneme nejčastěji samičky kladoucí vajíčka, samci pátrají po živných rostlinách. Samce nejčastěji nalézáme na závětrných stranách, podél břehových porostů kde dochází velmi často k soubojům.

Hnědásek chrastavcový je nejčastěji ohrožen úbytkem vhodných lokalit v důsledku odvodňování, nahrazením alternativní pastvy intenzivním hospodařením a zarůstáním lokality dřevinou vegetací a konkurenčními druhy trav.

Management lokalit: V lokalitách udržovaných sečí je bezpodmíněčně nutná pouze jedna seč. Seč v lokalitě musí být mozaiková tj. alespoň 1/3 lokality musí být neposečena. Dobré je ponechat nesečené pásy a enklávy a ty jednou za rok střídat. Sečení provádět pouze v období letu mág tj. mezi 5. až 25. červnem. Posečený materiál je nutné z lokality odstranit.

Výskyt hnědáska na Karlovarsku: bohaté naleziště hnědáska chrastavcového se nachází nedaleko Bochova, Karlových Varů a na Toužimsku.

Externí odkaz:

Záznam o hnědásku chrastavcovém z pořadu ČT "Živé srdce Evropy"

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje