sleziník zelený — Asplenium viride

Aspleniaceae – sleziníkovité

Popis: oddenek vodorovný až vystoupavý, červenohnědý, větvený a hustě porostlý plevami. Plevy až 5 mm dlouhé, kopinaté až čárkovitě kopinaté a na okraji řídce jemně třásnité. Listy v bohatém trsu, vzácně přezimující, živě zelené až 20 cm dlouhé. Čepel jednoduše zpeřená, úzce čárkovitě kopinatá. Lístky vstřícné nebo střídavé, lysé, všechny kromě nejhornějších kratičce řapíkaté. Výtrusnicové kupky po 2 až 3 na každém lístku, většinou pod rozvětvením postranních žilek, podlouhlé až krátce čárkovité a kryté celokrajnou nebo mělce zoubkatou ostěrou. Výtrusy světle hnědé, vejcovité.

Doba květu (zralost výtrusů): červen až říjen.

Hemikryptofyt: vytrvalé rostliny, pupeny ve vegetačním klidu těsně nad zemí, chráněny odumřelou hmotou a sněhem proti mrazu.

Léčivka: ne.

Ochrana: není ohrožen ani chráněn.

Celkové rozšíření: na celém území ČR hojně.

Rozšíření na Karlovarsku: na skalách, např. na zídkách v lesích kolem Karlových Varů.

Biotop: Vlhké a stinné skály, sutě, převážně na bazických podkladech.

Ohrožení: hojný, není ohrožen. Záměny: v ČR je záměna možná se sleziníkem červeným (Asplenium trichomanes), který má lodyhu z části červenou

 

 

Použitá literatura:

Květena České republiky 1, Slavomil Hejný, Bohumil Slavík, Academia 1997

 

 

Další druhy z čeledi na tomto webu:

sleziník severní - Asplenium septentrionalesleziník červený - Asplenium trichomanes L.sleziník hadcový - Asplenium cuneifolium L.sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.sleziník routička - Asplenium ruta-muraria L.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje