jestřábník bledý – Hieracium schmidtii L.

Asteraceae - hvězdnicovité

Popis: vytrvalá, nasivělá až sivozelená bylina s tlustým oddenkem, s přízemní růžicí listů s tuhými štětinovitými chlupy. Lodyha obvykle mírně vystoupavá, v dolní části s četnými jednoduchými chlupy. Listy má jestřábník tuhé, na okraji nebo na celé ploše s tuhými štětinovitými jednoduchými chlupy, na rubu někdy s hvězdicovitými chlupy, nasivělé až sivozelené. Listy přízemní růžice řapíkaté s čepelí okrouhle eliptickou. Úbory středně velké, v počtu 2 až 12, skládající volné vrcholíky, větve květenství rovné. Květy jazykovité, žluté, na zoubcích s ojedinělými kratičkými chlupy.

Doba květu: květen až srpen

Ochrana: podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky nepatří mezi chráněné druhy. V červeném seznamu zařazen do kategorie C4 - druh vyžadující další pozornost (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001).

Celkové rozšíření: v ČR ostrůvkovitě.

Rozšíření na Karlovarsku: vzácněji, např. v PR Údolí Teplé.

Biotop: skály, skalnaté svahy a srázy, sutě a bory. Na slunných až pohostinných stanovištích na mělkých kamenitých, sušších, humusem chudých půdách na tvrdých silikátových horninách.

Záměny: s ostatními druhy jestřábníků. Velmi proměnlivý druh především v hustotě odění a tvaru listů, v Evropě je známo cca 50 subspecií, z našeho území 7.

 

Použitá literatura:

Květena České republiky 7, Bohumil Slavík, Jitka Štěpánková, Academia 2004

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje