pomněnka různobarvá – Myosotis discolor

Boraginaceae - brutnákovité

Popis: jednoletá byliny s tenkým kořenem. Lodyhu má obvykle větvenou, hustě chlupatou s chlupy rovnými a přitisklými. Dolní listy obkopinaté, někdy nahloučené v bazální růžici. Vijany až 18květé, vřeteno vijanů pouze s krátkými přitisklými chlupy, bez listenů. Kalich za květu trubkovitý, za plodu až zvonkovitý. Korunní lem modrý, u nejmladších květů žlutý. Plodem je vejcovitá tvrdka.

Doba květu: duben až květen.

Ochrana: podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky nepatří mezi chráněné druhy. V červeném seznamu zařazen do kategorie C4 - druh vyžadující další pozornost (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001).

Celkové rozšíření: v ČR vzácnější.

Rozšíření na Karlovarsku: roztroušeně.

Biotop: výslunné a suché kamenité stráně a travnaté svahy s nezapojenou vegetací, úhory, meze a okraje písčitých borů. Na sušších, humusem chudých, písčitých a skřetovitých půdách.

 

 

Použitá literatura:

Květena České republiky 6, Bohumil Slavík, Academia 2000

 

Další druhy z čeledi:

Lopuštík skloněný - Hackelia deflexa

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje