janovec metlatý – Cytisus scoparius

Fabaceae - bobovité

Popis: až 3 m vysoký keř. Kořeny s velkými bakteriálními hlízkami, často prstovitého tvaru. Hlavní kořen silný, velmi dlouhý, postranní kořeny rovnovážně rozestálé, později rostoucí kolmo dolů. Větve četné, prutovité, podélně žebernaté s 5 žebry, řídce odstále chlupaté, sytě zelené, chudě olistěné, často zcela bezlisté. Listy v horní části větví jednoduché, v dolní 3četné, jednoduché listy přisedlé, eliptické až úzce eliptické, na vrcholu zašpičatělé. Květní stopky lysé, se 2 šídlovitými listenci, květy po 2 nebo jednotlivé až 22 mm dlouhé. Koruna sytě žlutá, pavéza nazpět ohnutá, na vrcholu vykrojená, na bázi čepele s tmavší skvrnou, nehet krátký. Plodem je podlouhlý lusk.

Doba květu: květen až červen.

Ochrana: hojný druh, nevyžadující žádnou ochranu.

Celkové rozšíření: v ČR na většině území.

Rozšíření na Karlovarsku: hojně.

Biotop: roste na hlinitých až písčitých, často štěrkovitých půdách na silikátových horninách, těžiště výskytu je na kyselých půdách, půdám vápnitým a trvale zamokřeným se vyhýbá. Na okrajích lesů, na lesních světlinách, pasekách, kolem cest, na pastvinách, vřesovištích, skalách a v lomech.

 

 

Použitá literatura:Květena České republiky 4, Bohumil Slavík, Academia 1995

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje