Vranec jedlový — Huperzia selago L.

Lycopodiaceae – plavuňovité

Popis: Vytrvalá, vždyzelená, vidličnatě větvená bylina dosahující výšky 5 až 30 cm. Lodyhy přímé, u starších exemplářů s krátce poléhavou bází. Pravidelně vidličnaté lodyhy tvoří husté svazky. Trofyly (asimilující list bez výtrusnicových kupek) drobné, většinou v osmi řadách, k větvím téměř přitisklé. Sporofyly nevytvářejí výtrusnicové klasy. Ve střední a horní části větví se v paždí listů vytvářejí výtrusnice. Výtrusnice žluté, v době zralosti hnědé. Na vrcholech větví jsou někdy malé pupeny, které při doteku odpadají a slouží tak vegetativnímu rozmnožování.

Doba květu (zralost výtrusů): květen až říjen.

Chamaefyt: byliny nebo nízké dřeviny s obnovovacími pupeny nad zemí.

Léčivka: ne.

Účinné látky: Pro obsah chinolizidinových alkaloidů jedovatý.

Ochrana: ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a její prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii ohrožený druh. V červeném seznamu zařazen do kategorie C3 - ohrožený (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001).

Celkové rozšíření: na celém území ČR roztroušeně až vzácně.

Rozšíření na Karlovarsku: např. naturová lokalita „Bečovské rybníky", PR Rýžovna, na úbočí Klínovce, u Přebuze.

Biotop: vlhké humózní lesy ve vyšších polohách, v mezerách mezi balvany na balvanitých svazích, převážně na kyselých půdách.  

Záměny: v ČR není záměna možná, podobná plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) na území Karlovarska vzácná, např. na Manětínsku. Vyjma mladých listů bez chlupu, výtrusnicové klasy přisedlé, jednotlivé, celkově velmi drobná. Další plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) vytváří výtrusnicové klasy, lodyhy s výrazným bílým chlupem.

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje