Přírodní památka Viklan

Leží asi 1,5 km severovýchodně od obce Rybničná, na polorovině Hornoslavkovské vrchoviny.

Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1979 a celková její výměra činí 0,02 ha. Viklan zvaný Dominik je 3,5 m dlouhý, 1,5 metru široký a 2 m vysoký. V horní části je zřetelná kulovitá prohlubeň, zřejmě uměle vytvořená. Podle historických záznamů byl viklan v minulosti méně stabilní a vychyloval se již při silnějších závanech větru.

Samotný viklan a bazální zvětrávací plochu v širším okolí tvoří středně zrnitý až hrubozrnný, místy porfyrický granit, který náleží ke karlovarskému plutonu. V okolí viklanu se vyvinuly zejména hnědé půdy - kyselá varieta kambizemě typické a kambizem dystrická.Viklan leží na okraji smrkové monokultury. V okolním trávníku převažují druhy krátkostébelných pasvin - psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), lnice květel (Linaria vulgaris).

K přírodní památce vede značená turistická cesta. V současné době není viklan ohrožen, i když občas se někdo pokusí vychýlit jej z ložiska.

 

Zdroj dat: Chráněná území ČR, svazek XI., Plzeňsko a Karlovarsko, AOPK, 2004

 

Diskutovat, přidávat poznámky, vkládat vlastní fotografie můžete bez registrace přímo zde

 

 

Přírodní památka Viklan

Přírodní památka Viklan

Přírodní památka Viklan

Přírodní památka Viklan

Přírodní památka Viklan
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje