zábělník bahenní (mochna bahenní)– Comarum palustre

Rosaceae – růžovité

Popis: vytrvalé byliny s dlouhým dřevnatým oddenkem. Lodyhy až 1 m vysoké, lysé až roztroušeně chlupaté, rezavě hnědé až černé, lesklé, v dolní části poléhavé, kořenující, se zbytky odumřelých palistů. Květonosné lodyhy z vystoupavé báze vzpřímené, s nečetnými oddálenými dobře vyvinutými listy, odstále nebo přitiskle chlupaté. Listy zpeřené, 2-3 jařmé. Koncový lístek podlouhle kopinatý, eliptický nebo úzce kosníkovitý. Lístky na líci zelené, lysé nebo přitiskle krátce chlupaté, na rubu sivě šedé, řidčeji bělavé nebo zelenavé s hustou síťovitou žilnatinou. Květenství až 15tikvěté. Kalich hustě krátce chlupatý, někdy žláznatý. Korunní lístky tmavě nachové, vzácně růžové, obkopinaté, nahoře ve špičku protažené nebo zaokrouhlené s nasazenou špičkou. Plodem hnědavá, lysá nažka.

Doba květu: červen až červenec.

Ochrana: vzácnější druh. Mochna je zařazen z hlediska ohrožení mezi druhy vyžadující další pozornost (C4).

Celkové rozšíření: ve středních Čechách velmi vzácně, v pohraničních oblastech se frekvence výskytu zvyšuje.

Rozšíření na Karlovarsku: hojný.

Biotop: rašeliniště, slatiniště, louky se společenstvy vysokých ostřic, okraje rybníků, olšiny.

Význam: obsahuje látky s antibiotickými účinky. Listy jsou bohaté na flavonoly a třísloviny.

 

 

 

Použitá literatura: Květena České republiky 3, Bohumil Slavík, Academia 1995

 

 

 

 

 

 

 

zábělník bahenní (mochna bahenní)– Comarum palustre

zábělník bahenní (mochna bahenní)– Comarum palustre

zábělník bahenní (mochna bahenní)– Comarum palustre

zábělník bahenní (mochna bahenní)– Comarum palustre

zábělník bahenní (mochna bahenní)– Comarum palustre

zábělník bahenní (mochna bahenní)– Comarum palustre
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje