zábělník bahenní (mochna bahenní)– Comarum palustre

Rosaceae – růžovité

Popis: vytrvalé byliny s dlouhým dřevnatým oddenkem. Lodyhy až 1 m vysoké, lysé až roztroušeně chlupaté, rezavě hnědé až černé, lesklé, v dolní části poléhavé, kořenující, se zbytky odumřelých palistů. Květonosné lodyhy z vystoupavé báze vzpřímené, s nečetnými oddálenými dobře vyvinutými listy, odstále nebo přitiskle chlupaté. Listy zpeřené, 2-3 jařmé. Koncový lístek podlouhle kopinatý, eliptický nebo úzce kosníkovitý. Lístky na líci zelené, lysé nebo přitiskle krátce chlupaté, na rubu sivě šedé, řidčeji bělavé nebo zelenavé s hustou síťovitou žilnatinou. Květenství až 15tikvěté. Kalich hustě krátce chlupatý, někdy žláznatý. Korunní lístky tmavě nachové, vzácně růžové, obkopinaté, nahoře ve špičku protažené nebo zaokrouhlené s nasazenou špičkou. Plodem hnědavá, lysá nažka.

Doba květu: červen až červenec.

Ochrana: vzácnější druh. Mochna je zařazen z hlediska ohrožení mezi druhy vyžadující další pozornost (C4).

Celkové rozšíření: ve středních Čechách velmi vzácně, v pohraničních oblastech se frekvence výskytu zvyšuje.

Rozšíření na Karlovarsku: hojný.

Biotop: rašeliniště, slatiniště, louky se společenstvy vysokých ostřic, okraje rybníků, olšiny.

Význam: obsahuje látky s antibiotickými účinky. Listy jsou bohaté na flavonoly a třísloviny.

 

 

 

Použitá literatura: Květena České republiky 3, Bohumil Slavík, Academia 1995

 

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje