Arnika horská ( Prha arnika) — Arnica montana

Hvězdicovité – Asteraceae

Popis: Vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, lodyha nevětvená někdy až mírně větvená, listy ve velké přízemní růžici, celokrajné, přisedlé. Květenství nejčastěji žluté a žlutooranžové.

Doba květu: červen až srpen

Hemikryptofyt: vytrvalé rostliny, pupeny ve vegetačním klidu těsně nad zemí, chráněny odumřelou hmotou a sněhem proti mrazu

Léčivka: prastará léčivá rostlina

Léčivé části rostliny: květenství

Účinné látky: silice, flavonoidy

Účinky: utišuje bolesti všeho druhu, srdeční choroby včetně mrtvice, omrzliny, rány užití pouze zevně, při vnitřním užití jedovatá. V dávných dobách popsáno několik smrtelných otrav po požití drogy

Ochrana: V minulosti (dle některé literatury) vedl intenzivní sběr ke zničení mnoha lokalit výskytu. Z novějších dostupných dat však úbytek tohoto druhu způsobilo nejspíše nadměrné odvodňování v dobách socialismu, což zákonitě vedlo ke zničení mnoha lokalit. Dnes je arnika chlumní chráněna - v kategorii ohrožený druh (vyhláška č.395/1992 Sb.). Podle Úmluvy CITES na základě nařízení Rady (ES) č.338/97 je řazena do přílohy D (vyžadující další pozornost). V červeném seznamu zařazen do kategorie C3 - ohrožený druh (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: na severozápadě hojná, v horských oblastech roztroušeně ( Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, Šumava)

Rozšíření na Karlovarsku: v oblasti Slavkovského lesa velmi hojná, v ostatních oblastech roztroušeně. Nejhojnější výskyt v okolí Bečova nad Teplou, Pramenů, Mnichova ( např. Mokřady u Číhané, pod elektrovodem Mnichov - Tisová a Měchov - Louka, Činovské louky, NPP Křížky, PR Mokřady pod Vlčkem). Dále v PR Hamrnický mokřad, PP Kosatcová louka (u Trstěnic), PP Studenec, PP Dominova skalka, PR Prameniště Teplé, VKP Bražecké hliňáky, okolí Jelení a Rudné v Krušných horách, V rámci hojného výskytu je tato rostlina vyobrazena v znaku Správy chráněné krajinné oblasti Slavkovského lesa.

Biotop: břehy potoků a odvodňovacích kanálů, okraje lesů, lesní průseky, vřesoviště, horské louky - na kyselých půdách

Klasifikace biotopu: T2.2 - Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy T8.2 - Sekundární podhorská s horská vřesoviště (např. NPR Křížky)

Záměny: v ČR není záměna možná

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje