Skokan zelený – Rana esculenta L.

Skokanovití – Ranidae

Popis: Zeleně zbarvená žába s tmavošedými až černými skvrnami, bílým břichem a dlouhými zadními končetinami, se širokou plovací blánou a slabě bradavičnatou kůží. Typickým znakem u samců jsou štěrbiny v koutku úst, z nichž se při skřehotání nafukuje kulovitý, blanitý a rezonanční měchýřek nažloutlé až bílé barvy. Délka těla nejčastěji kolem 10 cm.

Pohlavní rozdíly: samci se vyznačují palcovými mozoly, při skřehotání vychlipují rezonanční měchýřek

Způsob života: vodu neopouští, přezimuje na dně rybníků. Počet vajíček se pohybuje kolem 10 000

Potrava: bezobratlí žijící na vodní hladině, brouci, mouchy, ploštice, hmyz, plži

Evoluce: jedná se o hybridního křížence skokana skřehotavého (Rana ridibunda) a skokana krátkonohého (Rana lessonae)

Ochrana: ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a její prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii silně ohrožený druh

Ohrožení: necitlivé odbahňování rybníků, regulace a úprava toků, vypouštění rybníků v pozdním podzimu

Biotop: stojaté nebo pomalu tekoucí vody, rybníky a tůně

Výskyt v ČR: hojně

Výskyt na Karlovarsku: velmi hojně

 

Tento druh můžete mapovat pomocí naší nálezové databáze

 

 

Další druhy z této čeledi na tomto webu:

skokan skřehotavý - Rana ridibunda

skokan krátkonohý - Rana lessonae  

skokan hnědý - Rana temporaria

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje