vstavač obecný (kukačka) — Orchis morio

Orchidaceae - vstavačovité

Popis: vatrvalá, vzpřímená, zelená rostlina. Výška až 40 cm. Hlízy jsou víceméně kulovité, nedělené, kořeny jsou silné, krátké, málo početné. Lodyha je přímá, světle zelená, jemně rýhovaná, při bázi řídce bíle šupinatá, v dolní polovině olistěná, v horní pak bezlistá a často načervenalá aý nafialovělá. Listy jsou růžicovitě nahloučené nad bází lodyhy, kopinaté, sivozelené. Listeny jsou kopinaté až vejčitě kopinaté, špičaté, většinou fialově naběhlé, přibližně stejně dlouhé jako semeníky. Semeník je lysý, zkroucený, válcovitého tvaru. Zevní okvětní lístky jsou podlouhlé až vejčité, tupé, dlouhé 5 - 8 mm, vnitřní jsou užší a menší. Pysk s ostruhou je při bázi světlejší a tmavě skvrnitý, širší než delší, trojlaločnýs postranními úkrojky zaokrouhlenými. Plodem jsou oválné zelené tobolky, které obsahují velké množství semen.

Doba květu: duben až červen.

Celkové rozšíření: Vyskytuje se jen v severnějších oblastech Evropy, v části Středomoří a v nejvýchodnější Evropě.

Ochrana: Vstavač kukačka je z hlediska ohrožení hodnocen v Červeném seznamu jako silně ohrožený druh naší květeny (C2), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky 395/1992 Sb. Chráněn je též mezinárodní úmluvou CITES.

Rozšíření na Karlovarsku: ojediněle v okolí Vladaře na Žluticku, v okolí Těšova, Komorní hůrky..

Biotop: louky, pastviny, křovinaté stráně a lesní okraje. Roste na bazických i kyselých, mírně vlhkých až sušších půdách.

 

 

Zdroj:

Orchideje České republiky, David Průša, Computer Press, 2005

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje