Sleziník nepravý — Asplenium adulterinum Milde L.

Aspleniaceae – sleziníkovité

Popis: Vytrvalá, malá kapradina vysoká asi 10 až 20 cm. Oddenek vystoupavý, hustě pokrytý bázemi řapíků odumřelých listů a plevinami. Listy v hustém trsu, většinou přezimující vstřícné nebo střídavé, okrouhlé nebo široce vejčité, 4 až 6 mm dlouhé a tmavě zelené. Řapík a vřeteno jsou do tří čtvrtin tuhé a černohnědé, v horní části zelené a měkké. Výtrusnicové kupky po 3 až 8 na jednom lístku, podlouhlé až čárkovité. Výtrusy světle hnědé.

Doba květu (zralost výtrusů): červenec až září

Hemikryptofyt: vytrvalé rostliny, pupeny ve vegetačním klidu těsně nad zemí, chráněny odumřelou hmotou a sněhem proti mrazu

Léčivka: ne

Ochrana: ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený druh. V červeném seznamu zařazen do kategorie C1 - kriticky ohrožený (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: na celém území ČR velmi vzácně, v Rychlebských horách, u Mohelna

Rozšíření na Karlovarsku: na tzv. Mnichovských hadcích, např. PP Dominova skalka, NPP Křížky, PR Planý vrch, NPR Pluhův bor

Biotop: štěrbiny hadcových skal

Ohrožení: většina lokalit je územně chráněna zákonem, možnému ohrožení lze dojít sukcesními procesy  

Záměny: v ČR záměna možná s těmito druhy:

sleziník červený (Asplenium trichomanes), který má listové vřeteno po celé délce tmavě červené až hnědé

sleziník zelený (Asplenium viride), listová čepel po celé délce zelená

 

 

 

 

 

 

 

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L.

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L. společně se sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium)

Sleziník nepravý - Asplenium adulterinum Milde L. společně se sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium)
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje