Sleziník nepravý — Asplenium adulterinum Milde L.

Aspleniaceae – sleziníkovité

Popis: Vytrvalá, malá kapradina vysoká asi 10 až 20 cm. Oddenek vystoupavý, hustě pokrytý bázemi řapíků odumřelých listů a plevinami. Listy v hustém trsu, většinou přezimující vstřícné nebo střídavé, okrouhlé nebo široce vejčité, 4 až 6 mm dlouhé a tmavě zelené. Řapík a vřeteno jsou do tří čtvrtin tuhé a černohnědé, v horní části zelené a měkké. Výtrusnicové kupky po 3 až 8 na jednom lístku, podlouhlé až čárkovité. Výtrusy světle hnědé.

Doba květu (zralost výtrusů): červenec až září

Hemikryptofyt: vytrvalé rostliny, pupeny ve vegetačním klidu těsně nad zemí, chráněny odumřelou hmotou a sněhem proti mrazu

Léčivka: ne

Ochrana: ohrožen, podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený druh. V červeném seznamu zařazen do kategorie C1 - kriticky ohrožený (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: na celém území ČR velmi vzácně, v Rychlebských horách, u Mohelna

Rozšíření na Karlovarsku: na tzv. Mnichovských hadcích, např. PP Dominova skalka, NPP Křížky, PR Planý vrch, NPR Pluhův bor

Biotop: štěrbiny hadcových skal

Ohrožení: většina lokalit je územně chráněna zákonem, možnému ohrožení lze dojít sukcesními procesy  

Záměny: v ČR záměna možná s těmito druhy:

sleziník červený (Asplenium trichomanes), který má listové vřeteno po celé délce tmavě červené až hnědé

sleziník zelený (Asplenium viride), listová čepel po celé délce zelená

 

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje