Kostel sv. Máří Magdalény v Boru

Raně-gotický kostel sv. Máří Magdalény, který je považován za jeden z nejstarších v západních Čechách, je jednolodní s původně pevnostní funkcí - svědčí o tom umístění na ostražně, příkop, úzká okna apod. - s původním gotickým krovem. Je jedním z nejhodnotnějších dokladů osídlení Karlovarska v období rané gotiky.

Základy pocházejí z doby kolem roku 1300, jak potvrdil archeologický průzkum provedený na podzim 2005.

Nejstarší částí kostela je raně gotický čtvercový presbytář. Ten je zaklenut kolem křížové klenby masivními žebry o profilu vejcovce na nízko položených kuželovitých konzolách. Na severní straně je sedlový portál s oblounem a prutem o profilu vejcovce, vedoucí do sakristie zaklenuté hmotnou valenou klenbou s výsečemi. Půlkruhový triumfální oblouk s hlubokým ústupkem odděluje loď, která původně měla rákosový strop. Sakristie, která byla původně považována za nejstarší část kostela, byla dle archeologického průzkumu přistavěna dodatečně a nejstarší částí je tedy raně gotický čtvercový presbytář.

V roce 1770 byla prodloužena loď, která je vrcholně barokní. Hranolová, 30m vysoká věž v západním průčelí, zničena bleskem v roce 1839, byla znovu postavena r. 1875 a byly zabudovány věžní hodiny. V roce 1898 byl kostel opraven a byly vyměněny varhany.

V kostele se nachází jeden z nejstarších gotických zvonů v Čechách - zvon Gloria, který pochází z doby před rokem 1400. Srdce zvonu je označeno číslicí 999, stejně jako i trám kostelního krovu. Kronikář Leonard Vláčil, který byl v letech 1927-1940 zdejším děkanem, sepsal velmi fundovaně celou historii Boru. Vyjádřil domněnku o 1000leté historii obce. Číslice 999 má však dosud neujasněný význam.

Torzo hlavního oltáře pochází z roku 1700, ostatní zařízení kostela je částečně zničené a nebo rozkradené. Jedná se např. o:soubor 14 obrazů Křížové cesty, obraz sv. Máří Magdalény, barokní oltářní obraz P. Marie, lidová plastika Madony, gotická kamenná oltářní mensa a empírová lampa. 

Občanské sdružení Kostel Bor založeno 9.9.2003 má cíl záchranu této kulturní památky. Náklady jsou vyčísleny na cca 6.000.000,- Kč.

 

 

Zdroj: informační cedule u kostela

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje